Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2019

1 maja 2018 – START Budżetu Obywatelskiego 2019

Od 1 maja do 18 maja – składanie przez mieszkańców propozycji zadań do projektu budżetu na 2019 rok w ramach budżetu obywatelskiego oraz prowadzenie akcji informacyjnej

11 maja i 18 maja – konsultacje w sprawie wypełniania wniosków do BO 2019 –Ratusz s. 11 od godz.14:00 do godz. 17:00

Od 20 maja do 10 czerwca (cztery etapy) – weryfikacja propozycji mieszkańców przez Urząd Miasta Zielona Góra

Etap I – 21- 25 maja – weryfikacja formalna ze strony Urzędu Miasta Zielona Góra

Etap II – 28 maja – 30 maja – tryb odwoławczy – ewentualna korekta wniosków przez wnioskodawców

Etap III – 1 czerwca – podanie do publicznej wiadomości zweryfikowanej listy zadań

Etap IV – 2 – 10 czerwca – kampania promocyjna zgłoszonych wniosków

Od 11 czerwca do 30 czerwca – głosowanie nad propozycjami zadań

Od 2 lipca do 30 lipca – liczenie głosów przez Urząd Miasta Zielona Góra

Do 31 lipca – ogłoszenie wyników konsultacji